logo

Velg språk

Eidesvik og Aker BP

Eidesvik inngår rammeavtale med Aker BP
Eidesvik Offshore ASA har inngått en rammeavtale for forsyningsskip (PSV) med Aker BP.
 
Rammeavtalen har en varighet på tre år med to påfølgende opsjonsperioder på to år hver.
 
«Inngåelsen av rammeavtalene med de utvalgte leverandørene av forsyningsskip, er det første steget mot et strategisk samarbeid som kan utvikles til et konsept for fremtidig allianse», sier Per Harald Kongelf, SVP Improvements, Aker BP ASA.

Aker BP vil arbeide tett med de utvalgte leverandørene for å utvikle kommersielle kompensasjonsmodeller som baseres på prestasjonsdrevne KPI’er. Målet er å sikre Aker BP’s behov for en trygg og pålitelig transport av last til offshoreinstallasjoner.
 
«Eidesvik er meget tilfreds med å være en av de tre foretrukne selskapene av Aker BP, og vi ser frem til å bidra i utviklingen av trygge og forbedrede løsninger for fremtidens PSV-tjenester», sier Jan Fredrik Meling, CEO, Eidesvik Offshore ASA.
 
 

The Parties of the Frame Ageement are AkerBP ASA, Eidesvik Offshore ASA, Simon Møkster Shipping AS and Solstad Offshore ASA
Fra venstre:  Nils Himle (Eidesvik Offshore), Anne Jorunn Møkster (Simon Møkster Shipping), Per Harald Kongelf (AkerBP) og Lars Peder Solstad (Solstad Offshore).

 

Inngår rammeavtale

Eidesvik inngår rammeavtale med Aker BP
Eidesvik Offshore ASA har inngått en rammeavtale for forsyningsskip (PSV) med Aker BP.
 
Rammeavtalen har en varighet på tre år med to påfølgende opsjonsperioder på to år hver.
 
«Inngåelsen av rammeavtalene med de utvalgte leverandørene av forsyningsskip, er det første steget mot et strategisk samarbeid som kan utvikles til et konsept for fremtidig allianse», sier Per Harald Kongelf, SVP Improvements, Aker BP ASA.

Aker BP vil arbeide tett med de utvalgte leverandørene for å utvikle kommersielle kompensasjonsmodeller som baseres på prestasjonsdrevne KPI’er. Målet er å sikre Aker BP’s behov for en trygg og pålitelig transport av last til offshoreinstallasjoner.
 
«Eidesvik er meget tilfreds med å være en av de tre foretrukne selskapene av Aker BP, og vi ser frem til å bidra i utviklingen av trygge og forbedrede løsninger for fremtidens PSV-tjenester», sier Jan Fredrik Meling, CEO, Eidesvik Offshore ASA.
 
 

The Parties of the Frame Ageement are AkerBP ASA, Eidesvik Offshore ASA, Simon Møkster Shipping AS and Solstad Offshore ASA
Fra venstre:  Nils Himle (Eidesvik Offshore), Anne Jorunn Møkster (Simon Møkster Shipping), Per Harald Kongelf (AkerBP) og Lars Peder Solstad (Solstad Offshore).

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00