logo

Velg språk

Eidesvik Offshore ASA henter inn ny egenkapital

Eidesvik Offshore ASA med datterselskaper er kommet til enighet med sine banker om en gjeldsordning som løper fra 01.01.2018 til 31.12.2022.  Alle formelle forhold forutsettes å være på plass innen 31.01.2018.

Hovedinnholdet i avtalen med bankene er:

 • Eidesvik får avdragsreduksjon på 72,5 % av ordinære avdrag frem til 30.06.2021 og deretter betales normale avdrag.

 • Det betales ca. NOK 62 mill. i ekstraordinære avdrag etter salg av obligasjoner mottatt fra CGG i forbindelse med kontrakts endringer.

 • Låneavtalenes finansielle betingelser settes til side i avtaleperioden og erstattes med krav om likviditet på kr. 125 mill. og positiv arbeidskapital inkl. 50 % av avdrag i neste 12 måneder.

 • I 2022 inntrer minimumsverdiklausuler for 100 % av gjelden pr. skip

 • Dersom inntjeningen gjør at Eidesvik har kontantbeholdning over visse nivåer skal det betales ekstraordinære avdrag.

 • Eidesvik tilføres ny egenkapital på NOK 150 mill. hvorav NOK 30 mill. i konvertering av gjeld til Eidesvik Invest AS.

Eidesvik Invest AS sammen med en del av de største aksjonærene i Eidesvik Offshore ASA har forpliktet seg til å tegne ny egenkapital i en rettet emisjon på NOK 120 mill. til kurs NOK 5 pr. aksje. I tillegg har Eidesvik Invest AS sagt seg villig til å konvertere aksjonærlån på NOK 30 mill. til 2 mill. aksjer til kurs NOK 15 pr. aksje. I tillegg vil det i løpet av mars 2018 bli gjennomført en reparasjonsemisjon hvor de aksjonærer som ikke får delta i den rettede emisjonen får anledning til å tegne aksjer.

Med disse avtalene er Eidesvik Offshore ASA konsernet sikret en trygg finansiell stilling i de neste årene selv om markedet skulle fortsette å være vanskelig i en periode fremover.

«Styret i Eidesvik Offshore ASA er meget fornøyd med at vi etter lange forhandlinger med bankene sist høst har fått på plass en tilfredsstillende løsning som sikrer virksomheten i Eidesvik Offshore konsernet.  Vi er også veldig takknemlige for at våre eiere har stilt opp med ny egenkapital for å få til en god finansiell ordning fremover.» uttaler styreleder Kolbein Rege.

 

Er enige med bankene om avdragsreduksjoner.

Eidesvik Offshore ASA med datterselskaper er kommet til enighet med sine banker om en gjeldsordning som løper fra 01.01.2018 til 31.12.2022.  Alle formelle forhold forutsettes å være på plass innen 31.01.2018.

Hovedinnholdet i avtalen med bankene er:

 • Eidesvik får avdragsreduksjon på 72,5 % av ordinære avdrag frem til 30.06.2021 og deretter betales normale avdrag.

 • Det betales ca. NOK 62 mill. i ekstraordinære avdrag etter salg av obligasjoner mottatt fra CGG i forbindelse med kontrakts endringer.

 • Låneavtalenes finansielle betingelser settes til side i avtaleperioden og erstattes med krav om likviditet på kr. 125 mill. og positiv arbeidskapital inkl. 50 % av avdrag i neste 12 måneder.

 • I 2022 inntrer minimumsverdiklausuler for 100 % av gjelden pr. skip

 • Dersom inntjeningen gjør at Eidesvik har kontantbeholdning over visse nivåer skal det betales ekstraordinære avdrag.

 • Eidesvik tilføres ny egenkapital på NOK 150 mill. hvorav NOK 30 mill. i konvertering av gjeld til Eidesvik Invest AS.

Eidesvik Invest AS sammen med en del av de største aksjonærene i Eidesvik Offshore ASA har forpliktet seg til å tegne ny egenkapital i en rettet emisjon på NOK 120 mill. til kurs NOK 5 pr. aksje. I tillegg har Eidesvik Invest AS sagt seg villig til å konvertere aksjonærlån på NOK 30 mill. til 2 mill. aksjer til kurs NOK 15 pr. aksje. I tillegg vil det i løpet av mars 2018 bli gjennomført en reparasjonsemisjon hvor de aksjonærer som ikke får delta i den rettede emisjonen får anledning til å tegne aksjer.

Med disse avtalene er Eidesvik Offshore ASA konsernet sikret en trygg finansiell stilling i de neste årene selv om markedet skulle fortsette å være vanskelig i en periode fremover.

«Styret i Eidesvik Offshore ASA er meget fornøyd med at vi etter lange forhandlinger med bankene sist høst har fått på plass en tilfredsstillende løsning som sikrer virksomheten i Eidesvik Offshore konsernet.  Vi er også veldig takknemlige for at våre eiere har stilt opp med ny egenkapital for å få til en god finansiell ordning fremover.» uttaler styreleder Kolbein Rege.

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00