logo

Velg språk

Rent miljø motiverer oss

For oss i Eidesvik handler innovasjon i stor grad om miljø. Vårt valg om å benytte naturgass (LNG) som drivstoff på forsyningsskip understreker det. I 2013 feiret vi 10-års jubileum for vårt første LNG-skip Viking Energy. Etter den tid har vi satt i drift ytterligere fire slike forsyningsskip, noe som gjør at vi er verdens desidert største operatør av denne type fartøy. At vi i tillegg satser på brenselsceller og batteridrift, samt en rekke andre større og mindre tiltak, viser at vi aldri lener oss tilbake. Vi tenker miljø hver time, hver dag. Rent miljø motiverer oss!

For oss i Eidesvik handler innovasjon i stor grad om miljø. Vårt valg om å benytte naturgass (LNG) som drivstoff på forsyningsskip understreker det. I 2013 feiret vi 10-års jubileum for vårt første LNG-skip Viking Energy. Etter den tid har vi satt i drift ytterligere fire slike forsyningsskip, noe som gjør at vi er verdens desidert største operatør av denne type fartøy. At vi i tillegg satser på brenselsceller og batteridrift, samt en rekke andre større og mindre tiltak, viser at vi aldri lener oss tilbake. Vi tenker miljø hver time, hver dag. Rent miljø motiverer oss!

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00