logo

Velg språk

Tel: +47 53 44 80 00
   
CEO: Jan Fredrik Meling
Tel: +47 53 44 80 12
   
CFO Tore Byberg
Tel: +47 53 44 80 86
   
Account Controller DnB NOR Bank ASA
  Verdipapirservice
Adr.: Stranden 21
  0021 OSLO
Tel: +47 22 94 91 73
Fax: +47 22 48 11 71

Styret har fastsatt retningslinjer for selskapets kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamlingen. Dette fremgår av styrets årsberetning. Selskapet publiserer finansiell kalender årlig og alle delårsrapporter og resultatpresentasjoner blir gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside og Oslo Børs.

Tel: +47 53 44 80 00
   
CEO: Jan Fredrik Meling
Tel: +47 53 44 80 12
   
CFO Tore Byberg
Tel: +47 53 44 80 86
   
Account Controller DnB NOR Bank ASA
  Verdipapirservice
Adr.: Stranden 21
  0021 OSLO
Tel: +47 22 94 91 73
Fax: +47 22 48 11 71

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00