logo

Velg språk

Tel: +47 53 44 80 00
   
CEO: Jan Fredrik Meling
Tel: +47 53 44 80 12
   
CFO Thor Krukhaug
Tel: +47 53 44 80 86
Mob.: +47 95 20 59 60
   
Account Controller DnB NOR Bank ASA
  Verdipapirservice
Adr.: Stranden 21
  0021 OSLO
Tel: +47 22 94 91 73
Fax: +47 22 48 11 71

Tel: +47 53 44 80 00
   
CEO: Jan Fredrik Meling
Tel: +47 53 44 80 12
   
CFO Thor Krukhaug
Tel: +47 53 44 80 86
Mob.: +47 95 20 59 60
   
Account Controller DnB NOR Bank ASA
  Verdipapirservice
Adr.: Stranden 21
  0021 OSLO
Tel: +47 22 94 91 73
Fax: +47 22 48 11 71

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00