logo

Velg språk

  • Home
  • Investor Relations

Tel: +47 53 44 80 00
   
CEO: Jan Fredrik Meling
Tel: +47 53 44 80 12
   
CFO Thor Krukhaug
Tel: +47 53 44 80 86
Mob.: +47 95 20 59 60
   
Account Controller DnB NOR Bank ASA
  Verdipapirservice
Adr.: Stranden 21
  0021 OSLO
Tel: +47 22 94 91 73
Fax: +47 22 48 11 71

Styret har fastsatt retningslinjer for selskapets kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamlingen. Dette fremgår av styrets årsberetning. Selskapet publiserer finansiell kalender årlig og alle delårsrapporter og resultatpresentasjoner blir gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside og Oslo Børs.

Tel: +47 53 44 80 00
   
CEO: Jan Fredrik Meling
Tel: +47 53 44 80 12
   
CFO Thor Krukhaug
Tel: +47 53 44 80 86
Mob.: +47 95 20 59 60
   
Account Controller DnB NOR Bank ASA
  Verdipapirservice
Adr.: Stranden 21
  0021 OSLO
Tel: +47 22 94 91 73
Fax: +47 22 48 11 71

  • The Board has laid down guidelines for the company's contact with shareholders outside the general meeting. This is stated in the Board's annual report. The company publishes financial calendar annually and all Q-reports and performance presentations are made available on the company's website and the Oslo Stock Exchange

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00