logo

Velg språk

 • Vaktordning 8-8-4-4

  Forskning på søvnrytme resulterte i ny vaktordning

 • "SHIP OF THE YEAR"

  Seven Viking tok prisen i 2013

 • Viking Neptun

  Tidenes største Eidesvik-båt ble ferdigstilt i 2014.

 • Hybrid kraftverkskip

  Deltar i utviklingen av framtidig kraftverksskip

 • LNG og batteridrift

  Fremdriftsløsninger som spiller på lag med miljøet

Trykk på båtene for å 
utforske Eidesvik som et 
framtidsrettet rederi

Viking Neptun

Tidenes største Eidesvik-båt ble ferdigstilt i 2014. Subsea-fartøyet er 145 meter langt, har plass til et mannskap på 150 personer, og et arbeidsdekk på hele 2400 kvadratmeter. Skipet er utviklet av Eidesvik i nært samarbeid med Salt Ship Design og Kleven-gruppen. Blant skipets unike kvaliteter er den store vekten som er lagt på redundans om bord. Dermed vil skipet være svært driftssikkert, og pågående operasjoner vil alltid kunne fullføres.

Tidenes største Eidesvik-båt ble ferdigstilt i 2014.

Tidenes største Eidesvik-båt ble ferdigstilt i 2014. Subsea-fartøyet er 145 meter langt, har plass til et mannskap på 150 personer, og et arbeidsdekk på hele 2400 kvadratmeter. Skipet er utviklet av Eidesvik i nært samarbeid med Salt Ship Design og Kleven-gruppen. Blant skipets unike kvaliteter er den store vekten som er lagt på redundans om bord. Dermed vil skipet være svært driftssikkert, og pågående operasjoner vil alltid kunne fullføres.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00