logo

Velg språk

 • Vaktordning 8-8-4-4

  Forskning på søvnrytme resulterte i ny vaktordning

 • "SHIP OF THE YEAR"

  Seven Viking tok prisen i 2013

 • Viking Neptun

  Tidenes største Eidesvik-båt ble ferdigstilt i 2014.

 • Hybrid kraftverkskip

  Deltar i utviklingen av framtidig kraftverksskip

 • LNG og batteridrift

  Fremdriftsløsninger som spiller på lag med miljøet

Trykk på båtene for å 
utforske Eidesvik som et 
framtidsrettet rederi

Vaktordning 8-8-4-4

Å være opplagt på jobb er en forutsetning for å utføre jobben på en trygg og god måte. Vi har derfor forsket på fatigue som ofte brukes som et samlebegrep for trøtthet og utmattelse. Det viser seg at hvordan vaktordningene om bord på skipene er organisert, har stor betydning for mannskapets døgnrytme og følelse av å være uthvilt. Ved å gå over til en 8-8-4-4 vaktordning viste det seg at våre ansatte ble mer opplagte når de var på vakt. Fatigue-vaktordningen er derfor fast på alle våre skip. En god bieffekt av 8-8-4-4 er at opplagte medarbeidere arbeiderer sikrere. Dermed reduseres faren for ulykker og uønskede hendelser.

Forskning på søvnrytme resulterte i ny vaktordning

Å være opplagt på jobb er en forutsetning for å utføre jobben på en trygg og god måte. Vi har derfor forsket på fatigue som ofte brukes som et samlebegrep for trøtthet og utmattelse. Det viser seg at hvordan vaktordningene om bord på skipene er organisert, har stor betydning for mannskapets døgnrytme og følelse av å være uthvilt. Ved å gå over til en 8-8-4-4 vaktordning viste det seg at våre ansatte ble mer opplagte når de var på vakt. Fatigue-vaktordningen er derfor fast på alle våre skip. En god bieffekt av 8-8-4-4 er at opplagte medarbeidere arbeiderer sikrere. Dermed reduseres faren for ulykker og uønskede hendelser.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00