logo

Velg språk

 • Vaktordning 8-8-4-4

  Forskning på søvnrytme resulterte i ny vaktordning

 • "SHIP OF THE YEAR"

  Seven Viking tok prisen i 2013

 • Viking Neptun

  Tidenes største Eidesvik-båt ble ferdigstilt i 2014.

 • Hybrid kraftverkskip

  Deltar i utviklingen av framtidig kraftverksskip

 • LNG og batteridrift

  Fremdriftsløsninger som spiller på lag med miljøet

Trykk på båtene for å 
utforske Eidesvik som et 
framtidsrettet rederi

LNG og batteridrift

Ved bruk av LNG som drivstoff reduseres utslippene av sot, NOx, CO2 og svovel betydelig. Vi har siden 2003 bygget fem skip med denne fremdriftsløsningen. At flere av våre konkurrenter har sett fordelene, underbygger at vår satsing var riktig.

I 2013 tok vi for første gang i verden i bruk batteriteknologi om bord på et offshoreskip. Nok en grensesprengende satsing, som er en effektiv og svært miljøvennlig måte å drifte et skip på. Batteriprosjektet ble muliggjort gjennom Fellowship, som er et samarbeid mellom Eidesvik ASA, Wärtsilä og Det Norske Veritas. Vi er svært spente og optimistiske angående denne teknologien i årene fremover. Og vi vet at moderne batteriteknologi er til fordel for vårt felles miljø.

Fremdriftsløsninger som spiller på lag med miljøet

Ved bruk av LNG som drivstoff reduseres utslippene av sot, NOx, CO2 og svovel betydelig. Vi har siden 2003 bygget fem skip med denne fremdriftsløsningen. At flere av våre konkurrenter har sett fordelene, underbygger at vår satsing var riktig.

I 2013 tok vi for første gang i verden i bruk batteriteknologi om bord på et offshoreskip. Nok en grensesprengende satsing, som er en effektiv og svært miljøvennlig måte å drifte et skip på. Batteriprosjektet ble muliggjort gjennom Fellowship, som er et samarbeid mellom Eidesvik ASA, Wärtsilä og Det Norske Veritas. Vi er svært spente og optimistiske angående denne teknologien i årene fremover. Og vi vet at moderne batteriteknologi er til fordel for vårt felles miljø.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00