logo

Velg språk

 • Vaktordning 8-8-4-4

  Forskning på søvnrytme resulterte i ny vaktordning

 • "SHIP OF THE YEAR"

  Seven Viking tok prisen i 2013

 • Viking Neptun

  Tidenes største Eidesvik-båt ble ferdigstilt i 2014.

 • Hybrid kraftverkskip

  Deltar i utviklingen av framtidig kraftverksskip

 • LNG og batteridrift

  Fremdriftsløsninger som spiller på lag med miljøet

Trykk på båtene for å 
utforske Eidesvik som et 
framtidsrettet rederi

En ny hverdag

Eidesvik er et rederi som er tuftet på tradisjon og kontinuitet. Men like mye et rederi som ønsker å lede skipsfarten inn i et mer miljøvennlig spor. Et rederi som ønsker å ta ansvar for at vi i årene fremover kan utvikle og benytte teknologi som sparer jorda for unødvendige utslipp av klimagasser. Siden årtusenskiftet har vi arbeidet hardt for å få myndigheter og samarbeidspartnere med på å satse på LNG som drivstoff. Satse på skrog som er drivstoffbesparende. Ta i bruk brenselceller og batteriteknologi på offshorefartøy. Og mye mer. Vi er del av en ny tid. En ny hverdag. Vi har et stort ansvar. Det tar vi!

Det krever mot, vilje og målrettet satsing for å være først med det siste. Å forske på, og utvikle nye effektive og smarte løsninger. Å ta den maritime næringen et steg videre hver gang. I Eidesvik gjør vi akkurat det!

Eidesvik er et rederi som er tuftet på tradisjon og kontinuitet. Men like mye et rederi som ønsker å lede skipsfarten inn i et mer miljøvennlig spor. Et rederi som ønsker å ta ansvar for at vi i årene fremover kan utvikle og benytte teknologi som sparer jorda for unødvendige utslipp av klimagasser. Siden årtusenskiftet har vi arbeidet hardt for å få myndigheter og samarbeidspartnere med på å satse på LNG som drivstoff. Satse på skrog som er drivstoffbesparende. Ta i bruk brenselceller og batteriteknologi på offshorefartøy. Og mye mer. Vi er del av en ny tid. En ny hverdag. Vi har et stort ansvar. Det tar vi!

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00