logo

Velg språk

Det viktigste av det viktige

Helse og sikkerhet
For oss i Eidesvik vil alltid sikkerheten til våre ansatte og samarbeidspartnere gå foran alt annet. Vi har arbeidet målrettet gjennom mange år for å minimere risikoen for ulykker og uhell. Og det gjør vi fortsatt ved og kontinuerlig forbedre våre rutiner. Vårt hovedmål er å drive virksomheten uten personskader.

Miljø
Miljø er en annen grunnstein vårt selskap. Gjennom Blue E har vi fokus på å redusere brennstoff-forbruk, avfall- og miljøutslipp. Vi har klart merkbare reduksjoner ved å arbeide målbevisst med dette, og vi vil fortsette å utvikle løsninger og operasjoner der man reduserer utslipp til det ytre miljø også i fremtiden.

Kvalitet
Våre kunder og samarbeidspartnere er opptatt av kvalitet på samme måte som oss. Vi er derfor svært bevisst på at våre tjenester skal utføres på et meget høyt kvalitativt nivå. Men felles med det som handler om helse, miljø og sikkerhet; Vi vil aldri lene oss tilbake og si at nå er det godt nok. Vi vil fortsette med å arbeide for kontinuerlig å forbedre våre styringssystemer. Det er med de små stegene hver dag at våre kunder skal merke at vi bryr oss. At vi til enhver tid tilbyr tjenester og operasjoner med topp kvalitet og sikkerhet.

 

Som et ansvarlig rederi og arbeidsgiver handler det om å ta vare på sine ansatte. Ta vare på miljøet. Ta vare på kundene. De viktigste av mange viktige oppgaver.

Helse og sikkerhet
For oss i Eidesvik vil alltid sikkerheten til våre ansatte og samarbeidspartnere gå foran alt annet. Vi har arbeidet målrettet gjennom mange år for å minimere risikoen for ulykker og uhell. Og det gjør vi fortsatt ved og kontinuerlig forbedre våre rutiner. Vårt hovedmål er å drive virksomheten uten personskader.

Miljø
Miljø er en annen grunnstein vårt selskap. Gjennom Blue E har vi fokus på å redusere brennstoff-forbruk, avfall- og miljøutslipp. Vi har klart merkbare reduksjoner ved å arbeide målbevisst med dette, og vi vil fortsette å utvikle løsninger og operasjoner der man reduserer utslipp til det ytre miljø også i fremtiden.

Kvalitet
Våre kunder og samarbeidspartnere er opptatt av kvalitet på samme måte som oss. Vi er derfor svært bevisst på at våre tjenester skal utføres på et meget høyt kvalitativt nivå. Men felles med det som handler om helse, miljø og sikkerhet; Vi vil aldri lene oss tilbake og si at nå er det godt nok. Vi vil fortsette med å arbeide for kontinuerlig å forbedre våre styringssystemer. Det er med de små stegene hver dag at våre kunder skal merke at vi bryr oss. At vi til enhver tid tilbyr tjenester og operasjoner med topp kvalitet og sikkerhet.

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00