logo

Velg språk

Det startet med en garnbåt

Å gjøre seg nytte av ressursene i og på havet har ligget i ryggmargen i Eidesvik-slekten gjennom generasjoner. Allerede på 1800-tallet var det garnbåt i familiens eie. Etter hvert kom nyere generasjoner til, og med større motoriserte fiskeskøyter ble fisket mer effektivt. Med entusiasme, pågangsmot og kunnskap skapte man et grunnlag for det som senere skulle bli et av Norges mest innovative rederier.

Fra fisk til olje
Kjøpet av hvalbåten Torbris, og ombyggingen av denne til ringnotsnurperen Bømmeløy, markerte starten på det rederiet vi ser i dag. Brødrene Lauritz og Kristian Eidesvik var henholdsvis notbas og skipper om bord. Men det var mer enn fisk som rørte på seg i Nordsjøen. På 1970-tallet var det en enorm utvikling i offshoremarkedet. Eidesvik & Co. ville bli med på offshoreeventyret, og man etablerte også samarbeid med andre rederier for å være sterke i et konkurranseutsatt marked. I 1978 kjøpte rederiet den nybygde supplybåten Viking Boy. Det tredje offshorefartøyet, og den første supplybåten i rederiet sin historie. Siden skulle det komme en rekke nye moderne offshorefartøy med Eidesvik-logo.

Tilpasningsdyktig
Fra Viking Boy og til i dag har det skjedd en enorm utvikling. Rederiet har hele tiden vært tilpasningsdyktig og innovativt i forhold til hva markedet har etterspurt. I tillegg har Eidesvik utfordret myndigheter, operatørselskaper og næringen for øvrig til å tenke nytt og mer miljøvennlig. Alltid med fokus på sine ansatte og med sikkerhet i høysetet. Dette målrettede arbeidet har vært avgjørende for rederiets posisjon i dag.

Årtusenskiftet
Rederiets innovative satsing viser spesielt igjen etter årsskiftet. I 2003 tok man i bruk M/V Viking Energy – verdens første PSV med LNG som drivstoff. I 2004 tok man i bruk M/V Viking Avant. Et PSV-fartøy med helt nytt design, der boligkvarteret ble plassert akter for å gi bedre arbeidsmiljø for mannskapet. Og i 2009 tok man i bruk nybygde M/V Viking Lady, et PSV-fartøy med LNG-drift og med brenselscelle om bord. Utviklingen av brenselscelleteknologien var et resultat av samarbeidsprosjektet FellowSHIP. I 2013 fikk dette fartøyet også installert batteripakke om bord. Det gjorde skipet til verdens første fullverdige hybrid PSV-fartøy.

Fortid – Nåtid – Fremtid
Det som startet med en garnbåt for vel hundre år siden er i dag et av verdens mest moderne offshorerederier. Lite visste de den gang hva fremtiden skulle bringe. Og lite vet vi hvordan de neste hundre årene vil bli. At grunnlaget er lagt for en spennende utvikling videre, er det derimot ingen tvil om. Og vi har en klar målsetning:  Å være en spydspiss, og et kraftsenter i utviklingen av innovative- og miljøvennlige skips- og operasjonsløsninger i årene som kommer.

 

 

Noen blir del av historien. Andre er med og skaper den.

Å gjøre seg nytte av ressursene i og på havet har ligget i ryggmargen i Eidesvik-slekten gjennom generasjoner. Allerede på 1800-tallet var det garnbåt i familiens eie. Etter hvert kom nyere generasjoner til, og med større motoriserte fiskeskøyter ble fisket mer effektivt. Med entusiasme, pågangsmot og kunnskap skapte man et grunnlag for det som senere skulle bli et av Norges mest innovative rederier.

Fra fisk til olje
Kjøpet av hvalbåten Torbris, og ombyggingen av denne til ringnotsnurperen Bømmeløy, markerte starten på det rederiet vi ser i dag. Brødrene Lauritz og Kristian Eidesvik var henholdsvis notbas og skipper om bord. Men det var mer enn fisk som rørte på seg i Nordsjøen. På 1970-tallet var det en enorm utvikling i offshoremarkedet. Eidesvik & Co. ville bli med på offshoreeventyret, og man etablerte også samarbeid med andre rederier for å være sterke i et konkurranseutsatt marked. I 1978 kjøpte rederiet den nybygde supplybåten Viking Boy. Det tredje offshorefartøyet, og den første supplybåten i rederiet sin historie. Siden skulle det komme en rekke nye moderne offshorefartøy med Eidesvik-logo.

Tilpasningsdyktig
Fra Viking Boy og til i dag har det skjedd en enorm utvikling. Rederiet har hele tiden vært tilpasningsdyktig og innovativt i forhold til hva markedet har etterspurt. I tillegg har Eidesvik utfordret myndigheter, operatørselskaper og næringen for øvrig til å tenke nytt og mer miljøvennlig. Alltid med fokus på sine ansatte og med sikkerhet i høysetet. Dette målrettede arbeidet har vært avgjørende for rederiets posisjon i dag.

Årtusenskiftet
Rederiets innovative satsing viser spesielt igjen etter årsskiftet. I 2003 tok man i bruk M/V Viking Energy – verdens første PSV med LNG som drivstoff. I 2004 tok man i bruk M/V Viking Avant. Et PSV-fartøy med helt nytt design, der boligkvarteret ble plassert akter for å gi bedre arbeidsmiljø for mannskapet. Og i 2009 tok man i bruk nybygde M/V Viking Lady, et PSV-fartøy med LNG-drift og med brenselscelle om bord. Utviklingen av brenselscelleteknologien var et resultat av samarbeidsprosjektet FellowSHIP. I 2013 fikk dette fartøyet også installert batteripakke om bord. Det gjorde skipet til verdens første fullverdige hybrid PSV-fartøy.

Fortid – Nåtid – Fremtid
Det som startet med en garnbåt for vel hundre år siden er i dag et av verdens mest moderne offshorerederier. Lite visste de den gang hva fremtiden skulle bringe. Og lite vet vi hvordan de neste hundre årene vil bli. At grunnlaget er lagt for en spennende utvikling videre, er det derimot ingen tvil om. Og vi har en klar målsetning:  Å være en spydspiss, og et kraftsenter i utviklingen av innovative- og miljøvennlige skips- og operasjonsløsninger i årene som kommer.

 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00