logo

Velg språk

Den gode kombinasjonen

Supply
I Eidesvik har vi opparbeidet oss verdifull erfaring innen supply i over 35 år. Vi står for stabile leveranser fra forsyningsbasene på land til offshoreinstallasjonene langt til havs. At Statoil er en kunde vi har et langvarig samarbeid med, bekrefter at tjenestene våre er av høy kvalitet.

Vår flåte av 10 PSV-fartøy (Plattform Supply Vessel) består gjennomgående av svært moderne skip. Våre nyeste PSVer, Viking Fighter, Viking Prince og Viking Princess ble tatt i bruk i 2012.

Subsea
Å drive med subsea-operasjoner krever høy kompetanse og lang erfaring. Det har mannskapene om bord på våre subsea-fartøy. I tillegg har vi utviklet gode styringssystemer over tid, noe som er nøkkelen for at vi lykkes.

Vi har i dag en flåte på fire subseaskip. I tillegg har vi et under bygging. I 2012/2013 tok vi i bruk Seven Viking sammen med Subsea Seven. Det var en tillitserklæring at operatørselskapet valgte Eidesvik som samarbeidspartner, og det var en tillitserklæring at fagbladet Skipsrevyen kåret båten til ”Ship of the year” 2013. Båten vi har under bygging har fått benevnelsen BN – 365. Den blir med sine 145,6 meter tidenes største Eidesvik-båt. I tillegg vil fartøyet få topp moderne utrustning. Vi gleder oss!

Seismikk
Det stilles store krav til de som skal operere innenfor seismikk-markedet. Utstyret er svært kostbart, og det kreves mye spesialkompetanse av mannskapet. I Eidesvik har vi i dag en flåte på 12 skip knyttet til seismikk. Blant disse er X-bow båtene Oceanic Vega og Oceanic Sirius som ble bygget i 2010/2011. Disse topp moderne båtene markerte også starten på joint venture-selskapet CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS  i 2011, hvor Eidesvik har en eierandel på 51 % og CGGVeritas en eierandel på 49%.

 

I Eidesvik opererer vi innen forretningsområdene supply, subsea og seismikk. Våre skip er moderne, har hele verden som arbeidsområde, og er bemannet med svært dyktige sjøfolk. Det gjør oss til en ettertraktet samarbeidspartner i den maritime næringen.

Supply
I Eidesvik har vi opparbeidet oss verdifull erfaring innen supply i over 35 år. Vi står for stabile leveranser fra forsyningsbasene på land til offshoreinstallasjonene langt til havs. At Statoil er en kunde vi har et langvarig samarbeid med, bekrefter at tjenestene våre er av høy kvalitet.

Vår flåte av 10 PSV-fartøy (Plattform Supply Vessel) består gjennomgående av svært moderne skip. Våre nyeste PSVer, Viking Fighter, Viking Prince og Viking Princess ble tatt i bruk i 2012.

Subsea
Å drive med subsea-operasjoner krever høy kompetanse og lang erfaring. Det har mannskapene om bord på våre subsea-fartøy. I tillegg har vi utviklet gode styringssystemer over tid, noe som er nøkkelen for at vi lykkes.

Vi har i dag en flåte på fire subseaskip. I tillegg har vi et under bygging. I 2012/2013 tok vi i bruk Seven Viking sammen med Subsea Seven. Det var en tillitserklæring at operatørselskapet valgte Eidesvik som samarbeidspartner, og det var en tillitserklæring at fagbladet Skipsrevyen kåret båten til ”Ship of the year” 2013. Båten vi har under bygging har fått benevnelsen BN – 365. Den blir med sine 145,6 meter tidenes største Eidesvik-båt. I tillegg vil fartøyet få topp moderne utrustning. Vi gleder oss!

Seismikk
Det stilles store krav til de som skal operere innenfor seismikk-markedet. Utstyret er svært kostbart, og det kreves mye spesialkompetanse av mannskapet. I Eidesvik har vi i dag en flåte på 12 skip knyttet til seismikk. Blant disse er X-bow båtene Oceanic Vega og Oceanic Sirius som ble bygget i 2010/2011. Disse topp moderne båtene markerte også starten på joint venture-selskapet CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS  i 2011, hvor Eidesvik har en eierandel på 51 % og CGGVeritas en eierandel på 49%.

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00