logo

Velg språk

Selskapstyring og selskapsledelse

Styret i Eidesvik Offshore ASA(Selskapet) skal påse at Selskapet følger "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse" av 30. oktober 2014. Konsernets etterlevelse og eventuelle avvik fra anbefalingen skal av styret kommenteres i forhold til hvert enkelt punkt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, og gjøres tilgjengelig for Selskapets interessenter i forbindelse med Selskapets årsrapport.

Formålet med retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Eidesvik Offshore ASA er å klargjøre rollefordeling mellom aksjonærer, generalforsamling, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivning.

Prinsippene og verdigrunnlag for eierstyring og selskapsledelse i Eidesvik Offshore ASA fremgår av følgende dokumenter (fullstendige dokumenter er tilgjengelig på selskapets nettsider www.eidesvik.no ):

 • Styrets årlige redegjørelse for Selskapets eierstyring og selskapsledelse.
 • Vedtekter for Eidesvik Offshore ASA av 14. april 2010.
 • Instruks for Styret.
 • Instruks for Administrerende direktør.
 • Retningslinjer for plan og budsjettarbeid.
 • Selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer.
 • Selskapets retningslinjer for samfunnsansvar.
 • Retningslinjer for håndtering av kurssensitiv informasjon og innsidehandel.
 • Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledelsen.
 • Retningslinjer for adgang til å benytte revisor som rådgiver for Selskapet.
 • Retningslinjer for informasjon fra Selskapet.


Virksomheten skal være basert på et åpent samspill og tilhørighet mellom selskapets aksjonærer, styre og ledelse, så vel som øvrige interessenter som ansatte, kunder, leverandører, kreditorer, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig.

Eidesvik Offshore ASA sitt verdigrunnlag og etiske retningslinjer fremgår av ”Etiske retningslinjer og verdigrunnlag for Eidesvik Offshore ASA” og selskapets samfunnsansvar fremgår av «Human right policy» og «Environmental policy».

KOMMENTAR: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Styret i Eidesvik Offshore ASA(Selskapet) skal påse at Selskapet følger "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse" av 30. oktober 2014. Konsernets etterlevelse og eventuelle avvik fra anbefalingen skal av styret kommenteres i forhold til hvert enkelt punkt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, og gjøres tilgjengelig for Selskapets interessenter i forbindelse med Selskapets årsrapport.

Formålet med retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Eidesvik Offshore ASA er å klargjøre rollefordeling mellom aksjonærer, generalforsamling, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivning.

Prinsippene og verdigrunnlag for eierstyring og selskapsledelse i Eidesvik Offshore ASA fremgår av følgende dokumenter (fullstendige dokumenter er tilgjengelig på selskapets nettsider www.eidesvik.no ):

 • Styrets årlige redegjørelse for Selskapets eierstyring og selskapsledelse.
 • Vedtekter for Eidesvik Offshore ASA av 14. april 2010.
 • Instruks for Styret.
 • Instruks for Administrerende direktør.
 • Retningslinjer for plan og budsjettarbeid.
 • Selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer.
 • Selskapets retningslinjer for samfunnsansvar.
 • Retningslinjer for håndtering av kurssensitiv informasjon og innsidehandel.
 • Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledelsen.
 • Retningslinjer for adgang til å benytte revisor som rådgiver for Selskapet.
 • Retningslinjer for informasjon fra Selskapet.


Virksomheten skal være basert på et åpent samspill og tilhørighet mellom selskapets aksjonærer, styre og ledelse, så vel som øvrige interessenter som ansatte, kunder, leverandører, kreditorer, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig.

Eidesvik Offshore ASA sitt verdigrunnlag og etiske retningslinjer fremgår av ”Etiske retningslinjer og verdigrunnlag for Eidesvik Offshore ASA” og selskapets samfunnsansvar fremgår av «Human right policy» og «Environmental policy».

KOMMENTAR: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00