logo

Velg språk

Ja, utseende betyr noe

Å bygge en ny båt er et komplisert og utfordrende oppdrag. Det må tas hensyn til en rekke momenter. For moderne skip er det ofte linjene under vannlinjen som betyr mest, både når det gjelder forbruk og gange i sjø. Vi har tett dialog med skipsdesignere for å skape de beste skrogene til enhver tid.

Men også over vannlinjen betyr design mye. I Eidesvik har vi benyttet mange ulike varianter. Fra tradisjonelle offshorefartøy med overbygg fremme, til avant-design med overbygg bak. Sistnevnte er spesielt kjent for sin økte komfort for mannskapet. Vi har også benyttet X-bow-design som er kjent for å håndtere hard sjø på en komfortabel måte. Vi vet at meningene er delte om utseende på disse båtene. Men en ting er udiskutabelt; Utseende betyr noe!

 

Å bygge en ny båt er et komplisert og utfordrende oppdrag. Det må tas hensyn til en rekke momenter. For moderne skip er det ofte linjene under vannlinjen som betyr mest, både når det gjelder forbruk og gange i sjø. Vi har tett dialog med skipsdesignere for å skape de beste skrogene til enhver tid.

Men også over vannlinjen betyr design mye. I Eidesvik har vi benyttet mange ulike varianter. Fra tradisjonelle offshorefartøy med overbygg fremme, til avant-design med overbygg bak. Sistnevnte er spesielt kjent for sin økte komfort for mannskapet. Vi har også benyttet X-bow-design som er kjent for å håndtere hard sjø på en komfortabel måte. Vi vet at meningene er delte om utseende på disse båtene. Men en ting er udiskutabelt; Utseende betyr noe!

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00