logo

Velg språk

Rent miljø motiverer oss

I Eidesvik er de grønne tiltakene blå. blue:E er samlebetegnelsen på våre miljøsatsinger. Enten det gjelder å ta i bruk grensesprengende batteriteknologi på våre fartøy, eller satsingen på Eidesvik Energy Efficiency Program (EEEP). Målsetningen med EEEP er å redusere utslipp, effektivisere produksjonen og samtidig spare penger. I tillegg er det et hovedmål at alle ansatte i fellesskap skal tenke mer miljøvennlig. Vi har oppnådd merkbare resultater siden introduksjonen av EEEP i 2010, og vi arbeider målrettet videre med stadig å oppnå bedre resultater. Det tjener miljøet på. Det tjener kundene på. Det tjener vi på!

I Eidesvik er de grønne tiltakene blå. blue:E er samlebetegnelsen på våre miljøsatsinger. Enten det gjelder å ta i bruk grensesprengende batteriteknologi på våre fartøy, eller satsingen på Eidesvik Energy Efficiency Program (EEEP). Målsetningen med EEEP er å redusere utslipp, effektivisere produksjonen og samtidig spare penger. I tillegg er det et hovedmål at alle ansatte i fellesskap skal tenke mer miljøvennlig. Vi har oppnådd merkbare resultater siden introduksjonen av EEEP i 2010, og vi arbeider målrettet videre med stadig å oppnå bedre resultater. Det tjener miljøet på. Det tjener kundene på. Det tjener vi på!

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00